Hastanelerde Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) Eğitimleri devam ediyor

Hastanelerin bir afette çalışabilir durumda olması ve afet sonrası artan yoğun talebe maksimum kapasite ile hizmet edebilmesi oldukça önemlidir.
Hastanenin afet sonrası hizmet kapasitesini engelleyen en önemli sorunlardan biri Yapısal Olmayan Tehlikelerdir.

Hastaneler için  YOTA Eğitimi, aşağıda ana başlıklar altında sıralanan konuları kapsamaktadır.

  1. YOTA Nedir?
  2. YOTA Eğitiminin Amaçları
  3. ARGE Çalışmalarımız
  4. YOTA İlkeleri
  5. Hastanelerde Risklerin Belirlenmesi
  6. Sabitlemeye Başlamadan Önce
  7. Hastanelerde Temel YOTA Uygulamaları
  8. YOTA’nın Ardından 

 

Eğitim almak istiyorsanız lütfen iletişim adresinden bize ulaşınız.