r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
ODH Projesi Genel Bilgiler
   

Proje Başvuru Kriterleri için tıklayınız.

ODH Projesi Protokolü için tıklayınız.

ODH Projenin amacı ve uygulama yöntemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.

Okul Proje Yürütme Komisyonu tarafından doldurulacak olan ODH Değerlendirme Formu için tıklayınız.

ODH Projesi Yürütme Kurulları için tıklayınız.

ODH projesi Okulların Kazanımları için tıklayınız.

SİSMAİL Deprem Bilgi Panosu için tıklayınız.

ODH Başvuru Formu için tıklayınız.

YOTA
örnekli El Kitabı için tıklayınız.

ODH-Okulumuz Depreme Hazırlanıyor Projesi Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

Değerlendirme formu ile web üzerinden gönderilen eksiksiz başvurular geçerli olacaktır.

Okullar, bilgi ve destek amaçlı web sitelerinden www.turkiyedepremvakfi.org.tr sitesine link verebilirler.

Başvuru tarihleri:
28 Şubat 2013 – 20 Mart 2013 tarihleri arasında eksiksiz yapılan başvurular değerlendirmeye kabul edilecektir.