r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
Deprem Zirvesi 2012 İstanbul Depreme Hazırlanıyor! Mu?
   

TDV Deprem Zirvesi 2012
İstanbul Depreme Hazırlanıyor! Mu?
  

Ülkemizde deprem bilincini oluşturmak için farklı zamanlarda çeşitli eğitimler,  konferanslar ve yayınlar gerçekleştiren TDV – Türkiye Deprem Vakfı,  Toplumsal ve Sosyal Sorumluluk anlayışı ile tüm toplumda depremden korunma kültürünün ve bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla, görsel ve uygulama odaklı projelerini büyük bir ilgi ve titizlikle yürütmeye devam ediyor.

Ülkemizde, olması muhtemel depremler ve yol açtıkları hasarlar açısından içinde bulunduğumuz tehlikeyi anlamak ve meydana gelecek olası can ve mal kaybını azaltmak için gerekli önlemlerin alınması, çalışmalarımızın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır.

Bu inanç ile, Türkiye Deprem Vakfı 1-7 Mart Ulusal Deprem Haftası kapsamında 2 Mart, 2012 tarihinde The Marmara Oteli Taksim/İstanbul’da “DEPREM ZİRVESİ 2012” adı altında ana teması “İstanbul Depreme Hazırlanıyor!” olan bir etkinlik ve gecesinde  yemek  gerçekleştirilmiştir.
 
Açılış konuşmasını, Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. M.Hasan BODUROĞLU deprem olgusunun toplum tarafından doğru anlaşılmasını sağlamak ve önlem alındığı takdirde, depremin en az can kaybı ve hasarla atlatılabileceğini kamuoyuna anlatmaktır diyerek açıkladı.  Deprem Zirvesi 2012 Etkinliği’nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR yaptığı konuşmasında, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin yeni yasa çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Moderatörlüğünü, Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Hasan BODUROĞLU’nun yaptığı  ‘İstanbul Depreme Hazırlanıyor !mu?’ İsimli panele Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz YENİAY, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürü Vedat GÜRGEN, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Semih TURHAN, Kentsel stratejinin kurucusu A. Faruk GÖKSU, İTÜ Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.Mikdat KADIOĞLU panelist olarak katıldı.

Etkinlik gündeminde ana temanın işlendiği Panel’in yanı sıra, aynı zamanda Türkiye Deprem Vakfı’nın yürütmekte olduğu projelerden “Depreme Karşı Okullarda ve Hastanelerde Hazırlık Çalışmaları ve En iyi Uygulamalar” sunumları & “Depreme Hazırlık Ödülleri” yer almıştır.

Bu kapsamda "Okulumuz Depreme Hazırlanıyor!"-ODH Projesine İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İstanbul genelinde toplam 130 okul başvuru yapmış, başvuruları geçerli olan 60 okuldan % 75’lik dilimi Okulumuz Depreme Hazırlanıyor Projesi Denetleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından gezilerek Depreme Hazırlıkta En İyi 3 okul BAŞARILI bulunmuştur. Alfabetik olarak bu okullarımız,
Ataköy Mimar Sinan İlköğretim Okulu,
Avcılar Ali Karay İlköğretim Okulu,
Esenyurt Siteler İlköğretim Okulu
,

BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜLÜ,


aynı zamanda anaokulu kategorisinde

Özel Marmara Kartal Havacılar Anaokulu

BAŞARI BELGESİ VE ÖZEL MANSİYON ÖDÜLÜ
kazanmıştır.

Okulumuz Depreme Hazırlanıyor-ODH
Depreme Karşı Okullarda Hazırlık Çalışmaları ve En iyi Uygulamalar & Depreme Hazırlık Ödülleri sonuçları için tıklayınız....

Aynı zamanda "Hastanemiz Depreme Hazırlanıyor!"-HDH Projesine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle İstanbul genelinde toplam 59 hastane başvuru yapmış, başvuruları geçerli olan 59 hastaneden ilk 10 hastane Hastanemiz Depreme Hazırlanıyor Projesi Denetleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından gezilerek İstanbul genelinde Depreme Hazırlıkta En İyi 3 hastane başarılı bulunmuştur. Alfabetik olarak bu hastanelerimiz,
Eyüp Devlet Hastanesi,
Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi,
Üsküdar Devlet Hastanesi,
BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜLÜ kazanmıştır.

Dereceye giren okul ve hastanelerin plaket ve başarı belgeleri
Kerem Görsev ve Trio Grubu'nun da sahne aldığı Deprem Zirvesi 2012 etkinliği gecesi kapsamında okul ve hastanelere takdim edilmiştir.

Hastanemiz Depreme Hazırlanıyor-HDH
Depreme Karşı Hastanelerde Hazırlık Çalışmaları ve En iyi Uygulamalar & Depreme Hazırlık Ödülleri sonuçları için tıklayınız...

2 MART 2012 Deprem Zirvesi Etkinlik resimleri için
tıklayınız...

Toplumda Depremden Korunma Kültürünü Oluşturmada Birlikte Yol Almak  Dileklerimizle, 

  Sayfa İlgili Diğer Resimler