r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
MODSEA ile Toplum Afet Eğitmen Adaylarına Çağrı
   
Duyarlıyım
 
Depremden korunma kültürünü yerleştirecek ve bu konuda toplumsal duyarlılığı geliştirecek etkinliklere katılıyorum, çevremdekileri de teşvik ediyorum.
 
Bilinçliyim

Bir birey olarak kendimi bütünün bir parçası olarak görüyorum. Depremlerin zararlarından ancak toplum olarak bilinçlenirsek korunabileceğimize inanıyorum.
 
Hazırım
 
Depremlerde riskleri en aza indirmek için ihtiyacımız olan birçok bilgi ve beceriyi ancak deprem öncesinde hazırlanmışsam uygulayabilirim.

Gönüllüyüm

Bundan sonra yaşanacak depremlerde, en yakınımdakilere yardım edebilmek için toplum afet gönüllüsü ve eğitmeni oluyorum.
 
MODSEA- Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı -TANITIM

Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ile bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında, bilgi eksikliği, belirsizlikler ve çaresizlik hissi ile beslenen korku dolu yaklaşımları, hazırlıklı olma ve güvende hissetme duygularına dönüştürmektir. Diğer taraftan,  ulusal çapta depremden korunma kültürü bilincini kazandırmak,  sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak ve toplumsal duyarlılık, sahiplenmeyi, gönüllülük kavramının anlaşılmasını ve bireysel bilinçlenmeyi sağlamayı hedeflemektedir. 
 
Amacı, ev, işyeri ve sınıf gibi mekanlarda, depremin eşya ve insanlar üzerindeki etkilerini göstermek, depremin etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenler hakkında görsel ve uygulamalı eğitimlerle toplumda depremden korunma kültürünün oluşturulmasına, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaktır. Diğer taraftan,  deprem sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler konusunda bilgilenerek  depremi en az kayıpla ve en az panikle atlatmanın uygulama tatbikatları yapılmaktadır.
 
Görsel ve uygulamalı eğitimlerin öğrenmedeki ve davranış değişikliğine olan etkinliği dikkate alınarak, Deprem Simülasyon odasında yer alan mobilyalar ve aksesuarlar,  (YOTA) Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması konusunda toplumda bilinç yaratılması amaçlı uygun malzeme ve tekniklerle sabitlenmiştir. Böylece, Sarsıntı sırasında oluşacak tehlikelerin eğitim ve önceden alınabilen önlemlerle –küçük adımlarla- önlenebileceği olgusunun verilmesi amaçlanmaktadır.
 
Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracının Tanımı: Mobil Treyler üstüne yerleştirilen deprem simülasyon sistemi, sarsıcı platform üzerinde yer alan 12 m2 odadan ve,  ayrı bir yerde (platform dışında)  bulunan kontrol ünitesinden meydana gelmektedir.
Gerçek deprem esnasında elde edilen veriler, simülatör kütlesine oranlanarak odanın deprem esnasındaki hareketleri simüle edilmiştir. Operatör tarafından kontrol ünitesi ara yüzüne “deprem büyüklüğü” ve “süresi” bilgileri girilerek istenilen büyüklükte deprem verilebilecek şekilde bir sistem çalışması yapılmıştır.
 
Sarsıntı odası mobilyalı ve aksesuarlı, gerçek hayata uygun döşenmiş oturma odası ve  mutfak olarak tasarlanmıştır. Uzun olan ön yüzü, yarı açık ve içi gözlenebilir konumdadır. 
 
Başvurular:

Çocukları seviyorsanız, insanlarla iletişimim iyi diyorsanız, öğretmek ve öğrenmek sizi motive ediyorsa, sabırlıysanız, inandığınız ve sevdiğiniz işi tercih edenlerdenseniz, sorumluluğu yerine getirmenin ve kurumsal prensiplerin işin bir parçası olduğuna inanıyor ve önemsiyorsanız, her koşulda çözüm üretenlerdenseniz, eğitmenliğin severek yapacağınız iş olduğuna inanıyorsanız, Sizi aramızda görmek isteriz.

Yukarıda ayrıntıları verilen MODSEA eğitimlerinde/etkinliklerinde eğitmen, asistan ve gönüllü olarak görev almak için, Süheyla SEZAN, "ssezan@turkiyedepremvakfi.org.tr" adresine linkteki başvuru formuna özgeçmişinizi ekleyerek 15 Mart 2013 tarihine kadar gönderebilirsiniz.