r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
HDH Projesi 2013 Genel Bilgiler
   
  

Hastanemiz Depreme Hazırlanıyor Projesi 2013


Proje Başvuru Kriterleri için tıklayınız. 

HDH Projesinin amacı ve uygulama yöntemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.
 
Hastane Proje Yürütme Komisyonu tarafından doldurulacak olan HDH Değerlendirme Formu için tıklayınız.

HDH projesi Hastanelerin Kazanımları için tıklayınız.

YOTA
 örnekli El Kitabı için tıklayınız.


ÖNEMLİ BİLGİ NOTU:

Değerlendirme formu ile web üzerinden gönderilen eksiksiz başvurular geçerli olacaktır.

Hastaneler, bilgi ve destek amaçlı web sitelerinden www.turkiyedepremvakfi.org.tr sitesine link verebilirler.

Başvuru tarihleri: 27 Mart 2013 – 10 Nisan 2013 tarihleri arasında eksiksiz yapılan başvurular değerlendirmeye kabul edilecektir.

Faks veya posta/kargo yoluyla gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.