r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
Mavi Bulutlar’dan Sergi Çağrısı
   
Her an yanı başımızda olan deprem gerçeğine dair belleğimizde kalan izler ışığında “Fotoğraflarla Türkiye’nin Deprem Gerçeği”

Serginin Kapsamı ve Konusu:
Türkiye Deprem Vakfı Sosyal Faaliyetler Komitesi Mavi Bulutlar, toplumda “Deprem ve Farkındalık” çalışmalarının yaygınlaştırılması çerçevesinde, “Fotoğraflarla Türkiye’nin Deprem Gerçeği” adını taşıyan bir sergi projesi başlatıyor.

Serginin amacı, geçmişte yaşadığımız talihsiz deneyimlerden yola çıkarak, “Asıl Tehlike, Önlem Almamakta!” “Depremi Değil Ama, Vereceği Zararları Önleyebiliriz!” gerçeğine dikkat çekmek ve hatırlatmaktır. Diğer taraftan, önceden alacağımız önlemlerle, depremi en az can kaybı ve hasarla atlatabileceğimizi ve deprem olgusunun toplum tarafından doğru anlaşılması hedeflenmektedir.
TDV’nin ev sahipliğini yapacağı, 24-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan 2. Avrupa Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı’nın bu yıl İstanbul’da düzenlenecek olan uluslararası etkinliğinde sunulması amaçlanan bu sergi, aynı zamanda Türkiye’nin yakın geçmişindeki 17 Ağustos Depremi’nin yıl dönümünün yaklaşmasıyla ülke çapında deprem konusunda farkındalığı artırmak ve hazırlıkların başlatılmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

24-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek sergi, Mavi Bulutlar komitesinin düzenleyeceği çeşitli faaliyetlerle yıl içerisinde sergilenmeye devam edecektir.

Kriterler:
• Türkiye Deprem Vakfı’nın misyon ve ilkelerine ters düşen;
• Herhangi bir din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim veya etnik gruba karşı negatif veya alçaltıcı etkisi olabilecek söylemler içeren;
• İnsanlık onuru kavramını hiçe sayan;
• Ticari kurumların/ürünlerin veya servislerin reklamını yapan;
• Kullanım hakkı ve tescil niteliği taşıyan;
• Kullanımı kanunlara aykırı olan;
çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Fotoğraf Formatı:
Sergi seçim sürecine katkıda bulunmak isteyenlerin sanat çalışmalarını en fazla 10 adet olmak üzere JPG formatında iletmeleri gerekmektedir.

Gönderilme Koşulları:
Başvuru için ekteki formun (eksiksiz olarak) doldurulması ve sunulan çalışmaların bu sergide neden yer alması gerektiğini anlatan kısa bir üst yazının başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız...

Fotoğraflar 1 Haziran-6 Ağustos tarihleri arasında başvuru formu ve üst yazıların da eklendiği bir e-maille mavibulutlar@turkiyedepremvakfi.org.tr adresine ulaştırılmalıdır. Gönderilecek e-maillerin konu başlığına Ref: SB1401 yazılması zorunludur.

Değerlendirme:
6 Ağustos 2014’te son başvuruların alınmasıyla birlikte değerlendirme süreci başlayacaktır.
Sunulan fotoğraflar serginin küratörlüğünü yapan Mavi Bulutlar komitesi tarafından daha önceden belirtilmiş kriterlere göre değerlendirilecek ve TDV Yönetim Kurulu’nun onayıyla belirlenecektir. Onaylanan fotoğraflar 17 Ağustos tarihinde www.turkiyedepremvakfi.org.tr 'de duyurulacaktır.

Sergileme:
Seçilen fotoğraflar öncelikle 24-29 Ağustos tarihlerinde Avrupa Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı kapsamında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi’nde sergilenecektir. Daha sonra yapılacak olan sergilerle ilgili bilgiler www.turkiyedepremvakfi.org.tr adresinden duyurulacaktır.

Telif Hakları:
Sergi için gönderilen fotoğraflar iade edilmeyecek olup bütün haklarıyla Türkiye Deprem Vakfı’na verilmiş sayılacaktır.