r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
17 Ağustos 1999, Kocaeli-Gölcük Depremi 16.Yıldönümü
   
“Deprem ve Farkındalık” çalışmalarımız çerçevesinde, MODSEA-Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı, sarsma tablası sponsorumuz BOSCH Rexroth firması destekleri ile, 16 ve 17 Ağustos tarihleri arasında Kadıköy Meydanı’nda iki gün boyunca toplamda yaklaşık 600 kişiyi MODSEA’da ağırlayarak, görsel ve uygulamalı eğitimler vererek, önceden alınacak önlemlerle RİSKLERİMİZİ AZALTABİLECEĞİMİZİN farkındalığına / önemine katkıda bulunduk.
 
MODSEA’da ağırlayamadığımız, ancak dolaylı olarak –oradan geçenler, basın ve medya kanalı ile- farkındalıklarının artmasına katkıda bulunduğumuz aynı zamanda on binlerce kişiye ulaşmış olduk.   
 
“Toplumda depremden korunma kültürünün oluşturulmasında birlikte yol alma dileklerimizle…”