r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
MEB - İş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar
   
Türkiye Deprem Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı –MEB işbirliği ile Öğrenciler, öğretmenler, Okul Yönetimi ve Velilerin katılımını kapsayan “ BiZİM OKUL HAZIRLANIYOR” “BİZİM AİLE HAZIRLANIYOR”projesini hayata geçirme çalışmaları devam etmektedir.
Ayrıca, Proje kapsamında yer alan ana etkinliklerimizden “ Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı” ve Maskot SİSMAİL ile Öncesi-Sırası- Sonrası’nda yapılacaklar konusunda ulus çapında okullarda görsel ve uygulamalı bilinçlendirme eğitimleri yaparak, korku ile beslenen duyguları önceden hazırlıklı olma ve özgüvene dönüştürülmesi amaçlanmıştır.