r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
Üniversiteler - İş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar
   
Türkiye Deprem Vakfı, Üniversitelerde öğrenci kulüpleri ile veya Üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği yaparak Toplumda Depremden Korunma Kültürünün Oluşturulması konularında Eğitmen Eğitimlerimize katılarak yetkin Toplum Eğitmeni Sertifikası alırlar. Başta kendi üniversiteleri olmak üzere, bulundukları bölgede toplumu ve çevre okullardaki öğrencileri bilinçlendirme eğitimleri verirler. TDV kapsamında yapılan tüm etkinliklere katılırlar.
Ayrıca, Üniversitelerle işbirliği çerçevesinde ulusal ve uluslar arası projeler, konferanslar, seminerler, çalıştaylar yapılır.