r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
Halk - İş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar
   
TDV- Türkiye Deprem Vakfı’nın ana amaçlarından biri olan “Halkı depremler ve depremlerden korunma konularında bilinçlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, halka yönelik eğitimler, broşürler, kısa filmler geliştirmiştir ve uygulamalarını ilgili platformlarda paylaşarak mümkün olduğunca çok sayıda halka ulaşma etkinlikleri yapmaktadır.
2010 faaliyetleri arasında yer alan, Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ile görsel ve uygulamalı halkı bilinçlendirme etkinliklerini Yerel Yönetimler, İl Valilikleri, STK lar işbirliği ile ilçelerde kent meydanlarında gerçekleştirerek, yaşadığımız mekanlarda alacağımız küçük önlemlerle deprem sırasında meydana gelecek zararı nasıl azaltabileceğimizi halkın bilgilerine sunarak “BİZİM AİLE HAZIRLANIYOR” Projesini halkın katılımıyla hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.