r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
Yapısal Olmayan Hasarların Yol Açtığı Zararlar
   

DEPREM’lerden önce alınması gereken önlemler konusunda üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri de depremlerde çökmeyen ancak meydana gelecek Yapısal Olmayan Hasarlardan dolayı can ve mal kayıplarıdır. 

 • Yapılan bir araştırmaya göre 1999 İzmit depremindeki yaralanmaların %50’si, ölümlerin %3’ü yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanmıştır.(AHEP 2004)
   
 • 1999 İzmit depreminden sonra, hayatta kalanların yaşadığı maddi kayıpların %30’unu mobilya, beyaz eşya, elektronik cihazların ve diğer değerli eşyaların oluşturduğu tahmin edilmektedir.
   
 • Yapısal olmayan hasarlar, işyerlerinin ve okulların aylarca kapanmasına, öğrencilerin öğrenimlerini sürdürecek yerlerinin kalmamasına neden olabilir.

 

Ülkemizde bina stoğumuzun büyük bir kısmının depreme dayanıklı olmadığı bir gerçektir.  Bu yapıların depreme karşı güçlendirilmesi yanında yeni yapılan binaların da depreme dayanıklı olarak yapıldığından emin olmamız gerekir. Her ne kadar 1999 Kocaeli Depremi sonrası yapı denetimi ile ilgili bir kanun uygulamaya konmuşsa da bunun yetersiz kaldığı herkes tarafından dile getirilmektedir. Büyük şehirlerimizde yapılmakta olan çok katlı konutların statik, beton ve donatılarının denetimlerinin de ne ölçüde sağlandığı belirli değildir. Bu yapıların çoğunda dış cephe kaplamaları veya giydirme cephelerin depreme dayanıklı olarak hesaplanıp montajlarının hesaplara ve uygulama detaylarına uygun yapılıp yapılmadığı da belgelenmelidir.
 
Yapılan bazı çalışmalar çeşitli binalarda yatırım maliyetleri açısından Yapısal Olmayan Hasarların ne kadar büyük zararlara yol açacağının bir göstergesidir.

Çeşitli Binalarda Yatırım Maliyetleri Örnek Tablo:

                                                      Büro              Otel                Hastane

Eşyalar
                                           %20              %17                  %44

Yapısal Olmayan Unsurlar             %62              %72                  %48

Yapısal Unsurlar                              %18              %13                 %8

Ayrıca, depremden sonra en çok ihtiyaç duyacağımız hastanelerin, tüm sağlık kurumlarının işleyişine her zamankinden daha fazla gereksinim duyulacaktır. Yapısal olarak ayakta kalsalar bile, içindeki cihazların çalışamaz durumda olmasından kaynaklı birçok hastane hizmet dışı kalacaktır. Diğer taraftan, deprem sonrasında hizmetlerinin devamlılığı açısından birçok hipermarketteki mal stoklarının yüksek raflarda herhangi bir önlem alınmadan istiflenmesi buralarda çalışan ve dolaşan müşteriler için büyük bir deprem riski taşımaktadır. 1999 Kocaeli Depreminin gece olması bu tür yapısal olmayan hasarlarla ilgili can kaybı ve yaralanmaları en az da tutmuştur. 

Bu nedenle binalarda yapısal hasarların azaltılması kadar yapısal olmayan hasarlarla ilgili de tüm önlemlerin alınması çok büyük önem taşımaktadır.   
 
Yapısal Olmayan Hasar Nedenleri,

 

 • Taşıyıcı olmayan bölme duvarları, alçıpandan imal edilmiş olanlar dahil,
 • Asma tavanlar,
 • Elektrik ve  mekanik tesisatların binaya bağlantıları,
 • Her türlü raflarda istiflenen malzemeler,
 • Binaların dış cephe kaplamaları ve giydirme cepheler,
 • Binalarda bulunan ağır, yüksek devrilme riski olan eşyalar.

TÜRKİYE DEPREM VAKFI / Yönetim Kurulu Başkanı / M.Hasan BODUROĞLU