r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
Son Deprem Yorumları
   
 
 

24.10.2011 VAN DEPREMİ

Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Hasan Boduroğlu, Van'da meydana gelen depremin, denetimlerin yetersizliğini ortaya koyduğunu belirterek, "Denetimler eksik olduğu için bu yapısal hasarlar meydana geliyor" dedi.
Van'da 250'den fazla kişinin hayatına mal olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, bir kez daha 'deprem değil, çürük binalar öldürüyor' tartışmalarının gündeme gelmesine yol açtı.
1999 Marmara depreminin sonrasında zorunlu deprem sigortası uygulamasına geçildi ve yapı mevzuatları yeniden düzenlendi. Ancak bunların ne derece etkili olabildiği konusunda zaman zaman şüpheler dile getiriliyor.
Prof. Boduroğlu, bu konudaki tartışmaları BBC Türkçe'den Hüseyin Alkan'a değerlendirdi:

PROF. HASAN BODUROĞLU: 17 Ağustos depreminden sonra belli bir yol alındı. Herşey denetimden geçiyor. Biz denetimi sevmeyen bir ırkız belki. Fazla denetlenmeyi sevmiyoruz. Denetimler eksik olduğu için bu yapısal hasarlar meydana geliyor. Yoksa deprem yönetmeliğini yeniledik. Dünyadaki güncel deprem yönetmelikleriyle aşağı yukarı aynıdır.
Bu deprem yönetmeliğine göre yapılan binalarda bu tür depremlerde bile, hasar tümden göçme olmamalıdır. Geçtiğimiz 10 yıl içinde yapılıp da göçen binalar varsa bunların neden göçtüğünün, neden denetiminin yapılmadığının araştırılması lazım.
Ayrıca doğası güzel olan bölgelerimizde yedi-sekiz katlı binalar özendirilmemeli.Ama malesef şehir merkezlerinde yüksek katlı binalara karşı bir talep var. Bu da rant meselesi. Ufak arsaya çok daire yapıyorsunuz. Bunların da artık göz önüne alınması lazım Türkiye'de.

BBC TÜRKÇE: Bu depreme ilişkin şartnameye uyulmadan inşa edilen yapılar konusunda bir veri var mı?
Prof. HASAN BODUROĞLU: Elimizde bir veri yok ama çöken binalar var; 55 bir yerde, 20 bina bir yerde. Tümden çöken binalarla ilgili bir veri olmasına gerek yok. Birşeyler eksik. Tamam, diyebilirsiniz ki bunlar eskiden yapılmış binalar. O zamanki yönetmelik biraz daha konservatifti. Daha az yük alınıyordu.
'5 bin dolara bir daire sağlamlaştırılabilir'

BBC TÜRKÇE: Şartnameye göre bu binaların sağlamlaştırılması mı gerekiyordu?
PROF. HASAN BODUROĞLU: Tabii ki, bütün dünyada yapı stoğunuz tehlikede ise bunları bir şekilde yenilemeniz lazım. Ya kentsel dönüşüm yapıp bazılarını yenileyeceksiniz, ya da bireysel olarak güçlendirmek gerekiyor. Devlet bu yönde bir takım önlemler aldırabilir. Diyebilir ki bankalardan orta vadeli kredi verilebilir. 100 metrekare bir daire 5 bin dolara güçlendirilebilir. Tamam bunun bir takım zorlukları olabilir ama bu yönde hiçbir hareket yok.
Ağustos 18'de yeni bir plan kabul edildi. Deprem Strateji ve Eylem Planı 2023 diye. Bu son 10 yılda atılmış en önemli adımdır. Ancak uygulamaya geçilmesi ve bunun içinin doldurulması gerekiyor. (Yetkililer bu planın bugün itibariyle ilk olarak Van'da uygulamaya konduğunu açıkladı)
Türkiye'nin yüzde 95'i deprem bölgesi. Çok az bir bölümü depremlerden muaf. Oralarda da küçük hareketler oluyor. Bütün kentlerde mal sahipleri binalarını incelettirip, bir şekilde ileride olacak yıkım, can kaybı ve mal kaybının önüne geçilmesi lazım.

Prof.Dr.M. Hasan BODUROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı


15 KASIM 2010 01:08 İSKENDERUN KÖRFEZİ DEPREMİ

500 km uzunluğundaki Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) Karlıova’ dan Maraş Türkoğlu’ na kadar belirgin biçimde izlenirken, Türkoğlu’ nun güneybatısına doğru, geniş bir jeolojik yayılma ve depremsellik alanı ortaya çıkmaktadır. DAFZ’nin Suriye tarafına (Ölü Deniz Fayı’na) veya Osmaniye-Adana havzasına (Klikya) veya İskenderun Körfezine birleştiğine dair çeşitli görüşler vardır. Bazı görüşler DAFZ nin bir dalının Hatay-İskenderun üzerinden Kıbrıs a doğru uzandığını savunmaktadırlar. Sonuç olarak Kahramanmaraş-Adana-Hatay arasında kalan üçgende yoğun bir depremsellik gözlemekteyiz. 2006-2010 yılları arasında bölgeye yerleştirilen TÜBİTAK deprem istasyonlarıyla bu bölgede binlerce ufak deprem gözlenmiş ve haritalanmıştır. 1998 Adana-Ceyhan depremi (M=6.8) Osmaniye-Adana havzasının depremselliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. Keza Maraş-Hatay arasındaki Amik Havzası da oldukça yüksek depremsellik sergilemektedir.
15 Kasım 2010 tarihinde saat 01:08:26 da olan İskenderun körfezi depreminin local büyüklüğü ML 4.9 dur. Koordinatları; 36.58 K enlemi, 36.02 D boylamındadır. Derinliği çok sığ olarak rapor edilen bu deprem 160.000 nüfuslu İskenderun’nun 13 km batısında, körfez içerisinde olmuştur. Depremin İskenderun ili, Karağaç, Büyükdere, Pirinçlik, Kepirce, Madenli yerleşimlerinde kuvvetli olarak hissedildiği söylenebilir. Uzaklığı ve büyüklüğü gözönüne alındığında bu depremin normal şartlar altında hasar yapması beklenmez. Mühendislik hizmeti almamış ve deprem merkezine yakın zayıf kırsal yapılarda hafif hasarlar beklenebilir.
Bu deprem bölgenin genel depremsellik düzeyi gözönüne alındığında özel bir durum sergilemez. Bölgedeki depremsellik düzeyine göre olma olasılığı her zaman yüksek olan depremler sınıfındadır. Artçı depremler yaratmamıştır.


Prof. Dr. Haluk Eyidoğan

 


KUŞADASI SELÇUK DEPREMİ

Dün (11.11.2010) öğleden sonra Kuşadası ve çevresinde şiddetle hissedilen ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından büyüklüğü 4.9 olarak rapor edilen bir deprem olmuştur. Bu depremden önce en büyüğü 3.7 olan 6 adet deprem olmuş, 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası da bu metnin yazıldığı 12.11.2010 saat 15:30 a kadar 15 adet çeşitli büyüklüklerde (3.5 dan küçük)depremler olmuştur. Şimdiki görüntüye göre bu deprem etkinliği Ege bölgesinde çok sık raslanan 'deprem fırtınası' ve 'küçük deprem fırtınaları' olarak yorumlanabilir. Ege bölgesinde son 4 yılda TUBİTAK MAM ile yapılan ortak çalışmalarda büyüklükleri 1.5 düzeyine kadar inilebilen 18.000 adet deprem kaydı yapılmış ve haritalanmıştır. Ege bölgesi yo ğun bir deprem etkinliği sergileyen bölgemizdir. Bölgede zaman zaman 7.5 büyüklüğüne kadar erişen büyüklüklerde depremler olmuştur. Bu son deprem nedeniyle bize en sık sorulan "bu depremlerin arakasında büyük deprem olacak m?" sorusuna bilimsel ölçütlere göre "evet" diyemiyoruz. "Evet" demenin ölçüsü, o deprem için kesine yakın "yer, büyüklük ve zaman" vermektir.

Biz de deprembilimci olarak bu konuda kesin bir bilgi verecek bulgulara sahip değiliz. Ege bölgesi dahil son 10 yıldır ülkemiz sınırları ve yakınında 6.8 den daha büyük bir deprem olmadı. Bu açıdan bakarsanız, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bundan daha büyük bir depremin olma olasılığı oldukça yükselmiştir.

Kuşadası'nın 145 km kuzeydoğusunda olan ve içerisinde 4.9 büyüklüğünde deprem bulunan bu son deprem etkinliğinin KRDAE tarafından deprem yerlerinin ve sayısının zaman içerisinde dikkatle izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

Bu deprem bize, tekrar, Türkiye'nin depremselliğinin ne kadar yüksek olduğunu, her sahada, deprem risklerini en aza indirme yolunda yapmamız gereken işlerden ödün vermeden çalışmamız gerektiğini hatırlatmaktadır.


KUŞADASI-SELÇUK çevresi son deprem etkinliği (kaynak : KRDAE)

Tarih          Saat         Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2010.11.12 14:25:18  37.9027   27.2717        8.1       2.7  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENiİ)
2010.11.12 11:51:32  38.0067   27.3847       16.4      2.8  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.12 11:44:53  37.8615   27.2290       13.0      2.7  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENiZi)
2010.11.12 11:27:46  38.0002   27.3778        8.4      2.8  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.12 10:57:23  37.9695   27.4510       18.9      2.8  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.12 10:54:18  37.9078   27.3748        4.0      3.4  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.12 05:55:11  37.8353   27.3607        5.0      -.-  3.1  -.-   KUŞADASI (AYDIN)
2010.11.12 05:05:04  37.8450   27.3780        5.3      3.0  -.-  -.-   SÖKE (AYDIN)
2010.11.12 03:20:23  37.8795   27.3725        8.7      3.0  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.12 01:58:35  37.8505   27.3943       2.2      2.9  2.9  -.-  ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN)
2010.11.12 01:38:07  37.8657   27.3870       10.1      2.8  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.12 00:07:15  37.9082   27.4295        5.0      2.4  -.-  -.-   ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN)
2010.11.11 23:09:40  37.9440   27.3322        4.9      2.7  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.11 22:50:13  37.8790   27.3812        5.0      2.8  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.11 22:15:40  37.9298   27.3995       14.4      2.4  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.11 22:08:00  37.8992   27.3432       11.8      -.-  4.9  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.11 21:53:04  37.8500   27.3605        5.2      -.-  2.8  -.-   KUŞADASI (AYDIN)
2010.11.11 21:45:51  37.8645   27.3665        5.3      -.-  3.4  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.11 21:24:14  37.8653   27.4023        7.3      -.-  3.0  -.-   ORTAKLAR-GERMENC?K (AYDIN)
2010.11.11 21:18:30  37.8933   27.3827        5.0      2.6  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.11 21:15:54  37.9037   27.3720        5.9      -.-  3.7  -.-   SELÇUK (İZMİR)
2010.11.11 20:22:23  37.9305   27.4168       18.8      2.7  -.-  -.-   SELÇUK (İZMİR)


Prof.Dr. Haluk EYİDOĞAN 12 Kasım, 2010


 

3 EKİM 2010 KUZEY MARMARA DEPREMİ

3 Ekim 2010 tarihinde, saat 17:49’da Marmara Denizinin kuzeyinde Silivri-Marmara Ereğlisi’nin 25 km açığında Moment Büyüklüğü Mw=4.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştur.

Depreme ait sismik kayıtların incelenmesi sonucu depremin fay düzlemi çözümü sağ-yönlü doğrultu atımlı hesaplanmıştır. Çözüm kuzey Marmara Denizinde doğu-batı doğrultuda uzanan sağ yönlü bir doğrultu atımlı fayın aktif olduğunu göstermektedir. 1999 depremlerinden sonra Deprembilim dünyasında uzun süredir tartışılan Kuzey Marmara Fayı’nın varlığı ve aktivitesi konusunda bu deprem önemli bir  kanıt olabilecek önemdedir.

Marmara Denizi ve çevresinde 2006 yılından bu yana TÜBİTAK-MAM ve üniversiteler ile ortaklaşa sürdürülen sismolojik araştırmalar sonucu
Marmara da bugüne kadar büyüklüğü 1.0 den büyük 5000 adet deprem kaydedilmiştir. Bu depremlerin dağılım ve fiziksel özellikleri Marmara’da gelecekte olabilecek büyük depremlerin yerleri ve türü hakkında önemli bilgiler vermektedir. Kuzey Marmara’da gözlenen küçük deprem yerleri, bunların sıralanmaları ve depremlerin mekanizma çözümleri Kuzey Marmara Fayı’nın gelecekte büyük bir deprem yaratma potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır.

Prof.Dr.Haluk EYİDOĞAN / 4 Ekim 2010