U.S.R.C. Üyelik Sistemi

USRC, depremlerde ve diğer doğal afetlerde yapı performansının değerlendirildiği bir dünya vizyonuna sahip, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Üyeleriyle birlikte USRC, ulusal bir platform haline gelecek ve şunları karşılayacak:

  • Daha iyi performans gösteren binalar için artan pazar talebi
  • Farklı paydaşlar ve teknik uzmanlar arasındaki işbirliğini teşviki
  • Derecelendirme sistemlerinin bütünlüğünün, istikrarının, tutarlılığının ve şeffaflığının teşviki
  • Güvenli binalar konusunda eğitimler  ve inşaat performansının daha iyi anlaşılması
USRC üyeliği, kamu kurumlarına, özel kuruluşlara ve bireylere açıktır.