Hastanelerde YOTA eğitimleri devam ediyor

Hastanelerde Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA)
 

Hastanelerin bir afette çalışabilir durumda olması ve afet sonrası artan yoğun talebe maksimum kapasite ile hizmet verebilmesi oldukça önemlidir.

Hastanenin afet sonrası hizmet kapasitesini engelleyen en önemli sorunlardan biri Yapısal Olmayan Tehlikelerdir.

Yapıların taşıyıcı sistemine ait olmayan unsurlar, sarsıntı sırasında uçarak, kayarak ve düşerek yaralanmalara, can kayıplarına ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bir deprem sırasında, yapısal olmayan bazı elemanlar, zarar görebilir ya da insanlar için tehlike yaratabilir.


Bu programın amacı,

 • Hastanelerde Yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek tehlikeler hakkında bilinci artırmak.
 • Risklerin nasıl belirlenebileceği hakkında bilgi vermek.
 • Basit önlemler alarak tehlikelerin azaltılmasının mümkün olduğu bilgisini vermek.
 • Sabitlemenin nasıl yapılabileceği konusundaki bilgilerin toplumda  yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

   

Hastaneler için  YOTA Eğitimi, aşağıda ana başlıklar altında sıralanan konuları kapsamaktadır.

 1. YOTA Nedir?
 2. YOTA Eğitiminin Amaçları
 3. Hastanelerde Risklerin Belirlenmesi
 4. Hastanelerde Temel YOTA Uygulamaları
 5. Yapılması gerekenler
 6. Yönetmelikler
 7. YOTA’nın Ardından...

Eğitimiler TDV üyesi, konusunda uzman kişiler tarafından verilir.

 

Detaylı bilgi için :

E-posta: egitim@turkiyedepremvakfi.org.tr

Tel: +90 (212) 258 11 72

05305694262

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı