r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
MODSEA ile Okullarda Deprem Bilinci Eğitimlerimiz Başladı
   


Okulumuz  Depreme Hazırlanıyor projesi kapsamında, Türkiye Deprem Vakfı ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Beyoğlu Rotary Kulübü ana sponsorluğunda  MODSEA – Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ile görsel ve uygulamalı depreme hazırlık bilinci eğitimleri 2012-2013 öğretim yılında İstanbul odaklı yürütülmesi planlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye Deprem Vakfı ve Beyoğlu Rotary Kulübü arasında  6 Kasım, 2012 tarihinde imzalanan ana sponsorluk  protokolü ile eğitim başvuruları web üzerinden başlatılmıştır.

Projenin Amacı: Bilgi eksikliği, belirsizlikler ve çaresizlik hissi ile beslenen yanlış yaklaşımları, hazırlıklı olmanın getirdiği güven hissine dönüştürmektir. Okul yönetiminin, öğrencilerin ve velilerin çalışmalara katılmasını sağlamak, aynı zamanda olumlu çalışmaları kamuoyunda paylaşarak hazırlıkların hızlandırılmasına ve doğru yönde bilinçlenmeye katkıda bulunmak, projenin diğer hedefleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, öncelikle Beyoğlu ilçesindeki ilköğretim okullarını kapsayan proje, il çapında tüm okulların MODSEA eğitimlerine katılımları teşvik edilmektedir. Böylece, deprem nerede ve ne zaman yaşanırsa yaşansın, durumu mümkün olan en az can kaybı ve hasarla atlatabileceğimiz bilinci ve inancı, toplumun her kesimine aşılanabilir. Projenin tüm paydaşlarında; yöneticilerde, öğretmenlerde, personelde, ailelerde ve öğrencilerde depremden korunma kültürü oluşturulması için çalışılmaktadır.

Projenin Uygulama Yöntemi:  Kocaeli Depremi’ni –şiddeti %40 azaltılmış olarak- MODSEA- Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı’nda deneyimleyerek önceden hazırlıklarımız konusunda görsel ve uygulamalı bilinçlenme eğitimi verilmektedir. Böylece, ulusal çapta depremden korunma kültürü bilincini kazandırmak; sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak, depreme hazırlıklı olma bilincini yerleştirmek; korkutmadan deprem olgusunun anlaşılmasını sağlamak hedeflenmektedir. Proje kapsamında,  yaklaşık 120 okul ziyaret edilmesi, 50.000 öğrenci’ye bire bir ulaşılması amaçlanmakta ve planlanmaktadır.

MODSEA ile okullara ziyaret başvuruları, Türkiye Deprem Vakfı web sayfasından www.turkiyedepremvakfi.org.tr web sitesindeki “Eğitimler” başlığı seçildiğinde  Okul Odaklı açılan ayrıntılı sayfanın alt tarafında  “MODSEA Başvuruları” tıklanarak ilgili başvuru formuna ulaşılır.

Eksiksiz yapılan tüm başvurular proje çalışma grubu tarafından değerlendirilerek randevu programına alınır. Başvurular öncelik sırasına göre etkinlik takvimine dahil edilir.

NOT: E-posta ile yapılan başvurular dikkate alınacaktır.  MODSEA eğitimleri öncelikli olarak 1.2.3.ve 4. Sınıfları kapsamaktadır.

Toplumda Depremden Korunma Kültürünün Oluşturulmasında Birlikte Yol Almak Dileklerimizle…