r.a.d.treeview 5.4.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Skip Navigation Links.

Deprem sonrası ilk 3 gün ihtiyaçlarımız için deprem çantamız…
Sonuçlar Gönder
Sivil Toplum Kuruluşları - İş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar
   
TDV- Türkiye Deprem Vakfı, her şeyden önce kendisi de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Sivil Toplum Kuruluşlarının amaçları doğrultusunda toplumdaki rollerinin önemli olduğuna inanır.Büyük depremler sonrasında hayatın en kısa sürede normale dönmesinde STKların payının azımsanmayacak kadar büyük ve önemli olduğunu bilmekteyiz.
TDV, 1999 depremini bir deneyim, bir tecrübe alarak STK ların deprem afetlerinde daha etkin ve verimli olabilmeleri adına bir çalışma başlatmayı planlamıştır.