26 Mayıs 2022 de gerçekleştirilen Deprem Risk Yönetiminde Yazılım ve Deprem Mühendisliği Çalıştayı'nın kayıtları yayında izleyebilirsiniz

I. OTURUM

 

 

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet AKŞİT

                                    Prof. Dr. Mustafa ERDİK

 

10:50-12:30

 

 

 

 

 Prof. Dr. Mustafa ERDİK

 (Boğaziçi Üniv)

Deprem Erken Uyarı ve Acil Müdahale

10:50-11:10

 

 

 

 Dr. Eyüphan KOÇ

 (Univ. of Southern Calf.)

Metropol Ölçekli Ulaşım Sistemlerinde Çok Disiplinli Dirençlilik Değerlendirmeleri

11:10-11:30

 

 

 

 Prof. Dr. Sinan AKKAR

 (Türk Reasürans)

Türk Re Katastrofik Olaylar Modelleme Platformu (CATMOD)

11:30-11:50

 

 

 

 Prof. Dr. Mehmet AKŞİT

 (TOBB-ETÜ)

Deprem kurtarma operasyonlarında kaynak atanması

11:50-12:10

 

 

 

 Prof. Dr. Bülent AKBAŞ

 (Gebze Teknik Üniv.)

Endüstriyel Tesislerde Yapısal Olmayan Elemanlar/Sistemlerden Kaynaklanan Risklerin Değerlendirilmesi İçin Yazılım Geliştirilmesi

12:10-12:30


 

1. oturum

 

 

 

 II. OTURUM

Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Selçuk BAŞ

                                     Dr. Evşen Yanmaz ADAM

 

13:10-14:50

 

 

 

 Dr. Burak ÇAVDAROĞLU

 (Kadir Has Üniv.)

Acil Müdahale Ekiplerinin Erişimi için Deprem Sonrası Enkaz Temizleme Faaliyetlerinin Planlaması

13:10-13:30

 

 

 

 Hasan AYDOĞDU

 (İBB)

Mevcut Binaların Deprem Riski Tespitinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yaklaşımı

13:30-13:50

 

 

 

 Dr. Evşen Yanmaz ADAM

 (Özyeğin Üniv.)

Bilgisayarlı Görü Destekli Çoklu-İHA Arama-Kurtarma Sistemi

13:50-14:10

 

 

 

 Prof. Dr. Alper İLKİ

 (İTÜ-TDV)

Binalarda Deprem Sonrası Hasar Tespiti İçin PERA2019 hızlı Değerlendirme Yöntemi ile Bütünleşik Bir İzleme Konsepti

14:10-14:30

 

 

 

 Prof. Dr. Mehmet AKŞİT

 (TOBB-ETÜ)

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Deprem Yönetimi Amacıyla Uyarlanması

14:30-14:50

 

 

 

 

 

 

2. oturum

  

 

 PANEL

 

Moderatör: Prof. Dr. Alper İLKİ

 

 

15:00-17:00

 

 

 

PANELİSTLER

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa ERDİK

(Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi DAE)

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet AKŞİT

(TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi TOBB-ETU)

 

 

 

 

 

Tuna KOÇ

(T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu)

 

 

 

 

 

Nihan KARACAMEYDAN

(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD)

 

 

 

 

 

Banu CAN ASLAN

(T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

 

 

 

 

 

Özlem TUT

(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

 

 

 

 

 

Musa Alphan BAHAR

(Doğal Afet Sigortaları DASK)

 

 

 

3. Oturum- PANEL

 

 

Online Bağış

Türkiye Deprem Vakfı'na destek ol.

Yukarı